به نظر شما چرا همواره از نظر روحی,احساسی و یا فیزیکی در وضعیت یکسان وثابتی به سر نمی بریم؟

بیوریتم ونقش آن دردنیای  امروز                                                                                    آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چرا؟؟؟                                     یک روز سر زنده ایم و روز دیگر بی حوصله؛یک روز به قدری پر انرژی هستیم که می توانیم کارهایی را که قبلاً قادر به انجام آن نبودیم با موفقیت انجام دهیم وروز دیگر آن قدربی رمق و ضعیف هستیم که توان انجام کارهای روزمره خود را هم نداریم؛ یک روز خیلی راحت مطالب درسی را می آموزیم و روز دیگر همان مطالب را حتی با چند بار خواندن هم متوجه نمیشویم.                                                                                          به راستی چرا یک فرد نمی تواند همواره در یک حالت خاص به سر برد؟اگر به محیط اطراف خود نگاه کنیم متوجه می شویم همه چیز به صورت دوره ای تکرارشده وتغییر می یابند. مانند حرکت ماه به دور زمین وچرخش زمین به دور خورشید , پیدایش روز وشب ,تغییر فصول,کوچ کردن یا خواب زمستانی پرند گان و حیوانات ,ریزش برگ درختان ورویش مجدد آنهاو... انسان ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و به صورت ادواری دستخوش تغییرات درونی می شوند.دانشمندان  در این راستا,به وجود سیکل هایی در بدن افراد پی برده اند که بیوریتم نامیده می شوند.این سیکل ها قادرند مواردی نظیر قدرت,تحمل,میزان مقاومت در برابر امراض,غرایز,عواطف واحساسات,ثبات فکری,حالات روحی,تفکر منطقی,توان یاد گیری ,فراخوانی حافظه وسایر موارد را تحت تاثیر خود قرار دهند.

تعریف بیوریتم (Biorhythm) در واژه نامه آکسفورد:"هر الگوی مکرر از فعالیت های فیزیکی,احساسی وادراکی که به اعتقاد برخی ها بررفتار انسان تاثیر می گذارد."                                                                                                               قدمت بیوریتم به دوران ما قبل تاریخ بر می گردد.چینی ها با بهره گیری از علم ستاره شناسی,آن را مورد استفاده قرارمی دادند.بعدها دانشمندان ومحققان زیادی بر روی این موضوع کار کردند و نتیجتاً الگوهای مختلفی را در محیط اطراف ودر آسمان و ستارگان کشف کردند.                                                                                                                     اما سیکل های بیوریتم انسانی برای نخستین بار در اواخر قرن نوزدهم واوایل قرن بیستم در اروپا مطرح شد.


                                                                                                                            

انواع سیکل های بیوریتم:اگر چه گفته می شود صد ها نوع سیکل دربدن انسان وجود دارد اما سه سیکل اساسی یعنی سیکل های فیزیکی,احساسی و ادراکی(ذهنی)از اهمیتی خاص برخوردارند.هر سیکل حرکت خود را از بدوتولد فرد(روز صفر)آغاز می کند و پس از آن در طول دوره حیات فرد به طور سینوسی به سمت  بالا وپایین دایماً در حرکت است.                                                                                                                     به طوری که ملاحظه می شود ,هر یک از سیکل ها ابتدا در سمت منطقه مثبت یا فعال(بالای خط مبنا)رو به بالا حرکت کرده تابه نقطه ماکزیمم برسد؛سپس تغییر جهت داده و به سمت خط مبنا بر می گردد؛پس از برخورد با خط مبنا(یا سطح صفر)وارد منطقه منفی یا غیر فعال (پایین خط مبنا)شده وکماکان به حرکت رو به پایین خود ادامه می دهند تا اینکه پس از رسیدن به نقطه مینیمم مسیر خود را به سمت بالا تغییر خواهد داد.این روند به طور مداوم و در تمام طول عمر فرد تکرار می شود.زمانی که یک سیکل در منطقه مثبت حرکت می کند,فرد دارای حداکثر انرژی بوده وهر چه به جلوتر می رود انرژی خود را از دست می دهد.زمانی هم که سیکل مورد نظر وارد منطقه منفی شد,انرژی از دست رفته به مرور جبران می شود.

سیکل فیزیکی(Physical cycle):ویلیام فلیس پزشک آلمانی معتقد بود که سیکل های فیزیکی از بافت های ماهیچه ای نشات می گیرند.این سیکل به خصلت مردانگی یک فرد بر میگردد وبرشرایط جسمانی وی اثر   می گذارد.دوره این سیکل 23 روز است  ومواردی نظیر قوت,تکاپویی,بنیه,توان,تحمل,مقاومت,نوآوری وابتکار را تحت کنترل خود دارد.هنگامی که سیکل فیزیکی در بالای خط مبنا قرار دارد(روزهای دوم تا یازدهم),شرایط فیزیکی وجسمانی فرد در حالت شارژ شده است و به مرور تخلیه می شود. در چنین وضعیتی, یک فرد از پس کارهای فیزیکی بهتر برمی آید واحساس می کند که نیرومندتروپرشورتر از قبل است؛احتمال مریض شدن وی ضعیف است؛تاب وتحملش نیز بیشتر می شود.برخی از پزشکان معتقدند که بین روزهای دوم تا نهم(زمانی که سیکل فیزیکی فرد بیمار کاملاً در منطقه مثبت قرار دارد)بهترین زمان برای انجام عمل جراحی است.اما زمانی که سیکل فیزیکی در پایین خط مبنا قرار می گیرد(روزهای سیزدهم تا بیست وسوم),انرژی تخلیه شده فرد به مرور شارژ می شود.فرد مزبور در این حالت , به ساد گی خسته شده واستعداد ابتلا به سرماخورد گی و سایر امراض را دارد. این دوره برای بهبود یافتن و تجدید قوا مناسب است.برخی از ورزشکاران ,بسته به اوضاع سایر سیکل ها وعوامل ,ممکن است در این دوره احساس کنند که دچار یک افت ناگهانی شده اند.این دوره,لزوماً دوره بدی نیست.در واقع می تواند دوره مناسبی برای تمرین کردن,انجام فعالیت های روزمره ,بازیابی نیرو وبهبود یافتن باشد .

سیکل احساسی(Emotional cycle):این سیکل, برسیستم عصبی افراد تسلط دارد؛بیشتر به خصلت زنا نگی یکفرد مربوط   می شود و احساسات فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. در واقع می توان گفت که تمام خانم ها وجود این سیکل را در بدن خود احساس می کنند.دوره این سیکل 28 روزه است که میزان حساسیت,مسایل عاطفی,خلق وخوی,حالات روحی,اعصاب ومیزان خلاقیت افراد را تحت کنترل خود در می آورد.مادامی که سیکل مذ کوردر بالای خط مبنا سیر می کند(روزهای دوم تا چهارم) خلاقیت,احساسات,عشق وحس همکاری فرد در وضعیت مطلوبی به سر می برد وفرد خوش بین تر وشاد تر از گذشته است. برعکس ,زمانی که این سیکل در پایین خط مبنا قرار می گیرد(روزهای شانزدهم تا بیست وهشتم)احساس بی حوصلگی, بدخلقی وافسرد گی به فرددست خواهد داد.هم چنین ,تحریک پذیرتر وزود رنج تر از قبل ا ست.البته باید درنظر داشت که حالات مختلف این سیکل ,مسلماً متاثر ازنوع رفتار و خلق وخوی فرد است. یک فرد هیجانی و احساسی بیشتر ازیک فرد متین  وآرام دچار نوسان شده وتحت نفوذ سیکل احساسی قرار می گیرد.

سیکل ادراکی یا ذهنی(Intellectual cycle):این سیکل از سلول های مغز نشا ت می گیرد.دوره ای به مدت 33 روز دارد و مواردی چون توانایی یادگیری,تفکر تحلیلی,منطق,قضاوت وتصمیم گیری افراد را تحت کنترل خود دارد.هنگامی که سیکل ذهنی در بالای  خط مبنا قرار دارد(روزهای دوم تا شانزدهم),فرد قادر است به نحوی مطلوب تر فکر کند,مسایل را به شیوه ای موثرتر حل کرده ,در امتحانا ت موفق تر عمل کند,حافظه ا ش بهتر کار کند وتصمیمات درست تری اتخاذ نماید.این  دوره,زمان مناسبی است برای تفکر خلاق وکسب ایده های جدید.اما هنگامی که سیکل مزبور در پایین خط مبنا قرار می گیرد(روزهای هیجدهم تا سی وسوم),ظرفیت و توانایی تفکر فرد کاهش می یابد. وی حافظه وقضاوت ضعیفی از خود به نمایش می گذارد,ممکن است تمرکز کردن برایش سخت باشد و یا این که تصمیمات نادرستی اتخاذ کند. این دوره شاید زمان مناسبی باشد برای مرور ایده های قبلی وشناخته شده.

      

روزهای بحرانی وصفرCritical and zero days)):هنگامی که یک سیکل از منطقه منفی با سطح صفر برخوردکند,فرد روز صفر خودرا سپری می کند و هر بار که از سمت منطقه مثبت با سطح صفر تلاقی کند, آ ن فرد در روز بحرانی خود قرار دارد. روز صفر به دلیل اینکه سیری صعودی رو به منطقه مثبت دارد,  به مراتب بهتر از روز بحرانی است. با این حال از هر دو روز با نام روز بحرانی یاد می کنند.ایام بحرانی روزهایی هستند پر از خطر و دشواری؛روز هایی همراه با تزلزل و بی ثباتی .در این ایام باید بسیار مراقب بود ؛زیرا شرایط برای رخ دادن سوانح واتفا قا ت ناگواری که خود فرد موجب آن می شود مهیا ست. طبق بررسی های متعدد روزهای بحرانی 24 ساعت(48 ساعت) طول می کشد.بنابراین برای تشخیص زما ن دقیق آغاز وپا یان دوره بحران باید از ساعت تولد فرد آگاه بود.به احتمال زیاد یک دوره بحرانی 24 ساعته می تواند از 12 ساعت قبل از تولد فرد آغاز و تا 12ساعت بعد از تولد وی ادامه یابد این فرد باید سعی کند در ساعتی که به دنیا آمده در خانه بماند زیرا در این زمان, بحران در نقطه حداکثر خود قرار دارد.                                                                                                                                     نقاط بحرانی مربوط به سیکل فیزیکی در روزهای 1و5/11,سیکل احساسی در روزهای 1و14, وسیکل ادراکی در روزهای 1و5/16واقع شده اند.در کشور ژاپن برای مهندسانی که قطار های پر سرعت منوریل را می رانند,در روزهای بحرانی خود مجاز به رانندگی نیستند.پزشکان نیز بیمارانی را که سیکل قیزیکی آن ها در وضعیت بحرانی قرار دارد هرگز زیر تیغ جراحی نمی برند. برای استفاده کاربردی از بیوریتم برخی سایتها این امکان را فراهم کرده اند که باوارد کردن تاریخ تولد(به میلادی ) از وضعیت سیکل های خود آ گاه شویم وبر اساس آن برنامه ریزی واقدام نماییم. متاسفانه در کشور ما به دلایل مختلفی ,تاریخ تولد واقعی فرد با تاریخ تولد ثبت شده در شناسنامه وی تفاوت دارد و به همین دلیل مبحث بیوریتم در کشور ما ناشناخته است. گاهی این تفاوت در حد چند روز ,چند ماه وحتی چند سا ل است که اگر مدیران بخواهند بر اساس دانش بیوریتم برای کارکنان خود برنامه ریزی کنند نه تنها سودی عایدشان نخواهد شد بلکه ممکن است در اثر پیش بینی و برنامه ریزی های غلط زیان آورنیز باشد.امروزه دانش بیوریتم در زمینه های مختلف در اقصی نقاط جهان مورد استفاده قرار می گیرد.

 

                                                                                                             منبع:موفقیت