سلام                                                                                                                                                                                         شکسپیر شکسپیرمیگه:چیزی رو که دوست داری,چند وقت یک بار یادآوری کن تا فراموش نکنه قلبی واسش   می تپه.این یک یادآوریست (با اندکی تصرف)

الکامپ که یادتون هست با یه یادآوری چطورید؟

 

آشنایی با استاندارد های بین المللی:

·         استاندارد مدیریت سیستمهای امنیت اطلاعات                                                                            تامین امنیت اطلاعات نیاز حیاتی  هر سازمانی می باشد.یک سیستم استاندارد و کارآمد مدیریت ضمن مقابله با تهدیدات امنیتیآمادگی سازمان را در مواجه و واکنش به وقایع امنیتی احتمالیفراهم         می نماید.                                                                                                                  ISO 27001 تنها استاندارد بین المللی برای طراحیاجرا وممیزی سیستمهای مدیریت امنیت اطلاعات می باشد. افزایش تعداد نفوذ به سیستمهای اطلاعاتی وارزش روزافزون اطلاعات اهمیت حفاظت اطلاعات را برای سازمانها بیش از گذشته اشکار نموده است. سیستم مدیریت امنیت اطلاعات با کنترل عوامل انسانی روندهای اجرایی وسیستمهای ITسازمان حفظ امنیت اطلاعات حساس سازمان را تضمین می نماید.                                                           مزایا:                                                                                                                  کنترل و مدیریت امنیت اطلاعات به منظور حفظ داراییهای اطلاعاتی,برآوردن الزامات و تداوم فرآیندها و کسب و کار مجموعه                                                                                                                             اطمینان به ذینفعان و مشتریان نسبت به حفظ امنیت اطلاعات توسط سازمان وافزایش اعتبار سازمانها                                                                                                                                                                                                 کمک به سازمان در جهانی شدن با استاندارد نمودن روش های حفاظت از اطلاعات                                                                        حفظ وبهبود نام واعتبار مجموعه                                                                                        و...

·         استاندارد مدیریت سرویسهای IT                                                                                    سازمانهای مبتنی بر فناوری اطلاعات که هدف آنها کاهش هزینه ها و بهبود ارائه خدمات اصلی سازمان می باشد هم اکنون استاندارد بین المللی جدیدی جهت رسیدن به این هدف پیش روی خود دارند. این استاندارد با بهره گیری از IT Service Management System یا ITSM  استاندارد مدیریت سرویسهای IT می باشد.                                                            در حقیقت مدیریت سرویسهای فناوری اطلاعات با اصول وقوانینی سر و کار دارد که سازمانها جهت ابزار مدیریتیIT  خود نظیر ایمیل فروش منابع انسانی بخشهای مالی سفا رش ارسال صورت حساب یا عرضه محصولات از آنها استفاده می نمایند.مدیریت سرویس شامل  دسته ای از بهترین تجارب برای مدیریت ابزارها و نرم افزارها ارتباطات مخابراتی پایگاههای داده و فراساختارهای ITسازمان به منظور ارائه سرویس به مظور ارائه سرویس مورد نیاز روزانه فعالیتهای تجاری می باشد. ISO 20000  یعنی تضمین کیفیت مدیریت سرویسهای IT.                                                                                                                  مزایا:                                                                                                    امکان برقراری ارتباط بهتر میان بخش IT و سایر بخش های تجاری سازمان                                                                              کاهش درآمد حوادث وجلوگیری از بروز مجدد مشکلات در سرویس دهی                                                                                        کاهش هزینه ها وبهبود کیفیت با انتخاب تامین کنندگان بهتر و کارآمدتر                                                                             هماهنگی و نظم دهی به روال مدیریت سرویس ها در راستای حفظ وبهبود اثربخشی  و...

·         استاندارد مدیریت تداوم کسب و کار                                                                                          تداوم وپایداری فعالیتها حتی در حین بزرگترین مشکلات و رخدادها از مهمترین عوامل موفقیت هر مجموعه و سازمانی می باشد. استاندارد 25999 اولین استاندارد در زمینه مدیریت تداوم کسب و کار(BCM) به منظور به حداقل رسانیدن مشکلات و پی آمدهای منفی ناشی از آنها تدوین گردیده است. این استاندارد در راستای تداوم حفاظت از نام واعتبار مجموعه و ایجاد توانایی ادامه کسب وکار در شرایط غیر قابل پیش بینی و با هدف حفاظت از پرسنل فعالیتها و فرآیندهای تجاری گام بر میدارد. این استاندارد جهت ارائه راهکارهای مدیریت تداوم کسب و کار در زمینه های مخابرات حمل ونقل مالی واعتباری وکلیه مواردی که فعالیت مداوم برای سازمان مشتریان وذینفعان حیاتی محسوب  می گردد موثر و کاربردی می باشد.  مزایا:                                                                                       ایجاد یک چهارچوب کارآمد براساس بهترین تجارب بین المللی جهت مدیریت تداوم وکسب وکار                                                                                            افزایش توانایی انعطاف پذیری مجموعه در زمان بروز مشکل در عناصر کلیدی سیستم                                                                                       ایجاد فرصت های کاهش هزینه های موجود با به حداقل رساندن مشکلات                                                                           کاهش هزینه های برون سپاری با تکیه براخذ گواهینامه بین المللی وتجارب کسب شده در این راه و...                                                                                                                                                                   منتظر یادآوری های بعدی باشید.